Applying for: Senior .NET Developer

General

First Name: *
Last Name: *

Contact & Address

Email: *
Country of current residence: *
LinkedIn (Optional):
Phone (Optional):

Attachment Information

Resume: *
Other documents (Optional):

Compliance Information

By filling in the above fields and sending us the application, you consent to the processing by ITMAGINATION Sp. z o.o with its registered office in Warsaw (00-838), Prosta 32 of your personal data, contained in the above fields and in the submitted documents, for the purpose of current recruitment process, by the endof the recruitment process and 6 months further or until you withdraw this consent.

If you additionally want to o participate in the future recruitment processes, the data contained in the above fields and in the submitted documents will be processed for the purpose of the future recruitment processes based on this consent for the duration of 3 years or until the withdrawal of this consent.Wypełniając powyższe pola i przesyłając nam aplikację, zgadasz się na przetwarzanie przez ITMAGINATION Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-838), przy ul. Prostej 32 Twoich danych osobowychzawartych w powyższych polach i w przesłanych dokumentach, na potrzebyaktualnego procesu rekrutacyjnego, do czasu zakończenia rekrutacji na określone stanowisko i 6 miesięcy później albo doczasu wycofania tej zgody.

Jeżeli chcesz brać udział w przyszłych rekrutacjach, danezawarte w powyższych polach i w przesłanych dokumentach będą przetwarzane napotrzeby udziału w przyszłych rekrutacjach na podstawie tej zgody przez okres 3 lat albo do czasu jej cofnięcia.


Please include me in your future recruitments: